XLIX Sesja Kół Naukowych

Podczas XLIX Sesji Kół Naukowych członkowie naszego Koła zaprezentowali w sumie trzy referaty w Sekcji Maszyn i Urządzeń Technologicznych:

 1. Zastosowanie technologii addytywnego wytwarzania w procesie prototypowania produktów.
  Norbert Kuder, Mateusz Kania, IV rok.

 2. Analiza systemów uwalniania wyprasek z form wtryskowych.
  Wojciech Wach, IV rok.

 3. Problematyka walcowania pierścieni przeznaczonych na bieżnie łożysk tocznych.
  Piotr Pawłowski, V rok.

Spośród wszystkich referatów Jury przyznało pierwsze miejsce Norbertowi Kuderowi i Mateuszowi Kania, kórzy wygrali również Sesję Lauretów XLIX Sesji Kół Naukowych.

XLVIII Sesja Kół Naukowych

Podczas XLVIII Sesji Kół Naukowych członkowie naszego Koła zaprezentowali w sumie dwa referaty w Sekcji Maszyn i Urządzeń Technologicznych:

 1. Analiza możliwości technologicznych procesu kształtowania blach bez użycia tłoczników.
  Michał Sabaj, V rok.

 2. Jakość w procesie walcowania pierścieni w walcarkach skośnych
  Piotr Pawłowski, IV rok.

XLVII Sesja Kół Naukowych

Podczas XLVII Sesji Kół Naukowych członkowie naszego Koła zaprezentowali w sumie dwa referaty w Sekcji Maszyn i Urządzeń Technologicznych:

 1. Analiza rozwoju konstrukcji wtryskarek tworzyw sztucznych.
  Andrzej Dzidek, V rok.

 2. Formowanie tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu.
  Marcin Kręcichwost, V rok.

Spośród wszystkich referatów Jury przyznało drugie miejsce Marcinowi Kręcichwostowi.

XLVI Sesja Kół Naukowych

Podczas XLVI Sesji Kół Naukowych członkowie naszego Koła zaprezentowali trzy referaty w Sekcji Maszyn i Urządzeń Technologicznych:

 1. Analiza szczupłych procesów wytwarzania.
  Andrzej Kubit, V rok.

 2. Analiza możliwości stwarzanych w procesie projektowania przez pakiet CATIA.
  Marcin Kozak, V rok.

 3. Sterowanie i regulacja procesu wtrysku tworzyw polimerowych.
  Michał Mastalerz, V rok.